Praktik Štěpánková s.r.o., MUDr. Jitka Štěpánková

Ceník

Výkon Cena
Vstupní/preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele 500 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let věku 300 Kč
Vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 500 Kč
Vyšetření k vystavení potravinářský průkazu 300 Kč
Vyšetření pro rizikové sporty a činnosti 400 Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu 300 Kč
Vyšetření a odběr krve na alkohol 500 Kč
Vyšetření osob bez zdravotního pojištění 1,18 Kč/bod
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč + cena vakcíny
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 150 Kč
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, potravinářský průkaz) 100 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 250 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech, práce s dětmi 100 Kč
Potvrzení pro studium SŠ a VŠ, administrativa 100 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 5 Kč za 1 stranu

U ŽÁDNÉHO ZDRAVOTNÍHO VÝKONU PROVEDENÉHO V TÉTO ORDINACI NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS PACIENTA PÍSEMNOU FORMOU

V Plzni dne 1. 1. 2019,
MUDr. Jitka Štěpánková