Praktik Štěpánková s.r.o., MUDr. Jitka Štěpánková

Ceník

Výkon Cena
Vstupní/preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele 600 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 600 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let věku 400 Kč
Vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 600 Kč
Vyšetření k vystavení potravinářský průkazu 500 Kč
Vyšetření pro rizikové sporty a činnosti 500 Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu (dle časové náročnosti) 300 – 600 Kč
Vyšetření osob bez zdravotního pojištění 1,50 Kč/bod
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč + cena vakcíny
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 150 Kč
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, potravinářský průkaz) 150 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu a bolestného 300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech, práce s dětmi 200 Kč
Potvrzení pro studium SŠ a VŠ, administrativa 200 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 5 Kč za 1 stranu

U ŽÁDNÉHO ZDRAVOTNÍHO VÝKONU PROVEDENÉHO V TÉTO ORDINACI NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS PACIENTA PÍSEMNOU FORMOU

V Plzni dne 1. 3. 2020,
MUDr. Jitka Štěpánková