Praktik Štěpánková s.r.o., MUDr. Jitka Štěpánková

Ceník

Výkon Cena
Vstupní/preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele 600 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace - vyhotovení do 10 dnů dle zákona 300 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace - vyhotovení do druhého dne 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 600 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let věku 400 Kč
Vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 600 Kč
Vyšetření k vystavení potravinářský průkazu 500 Kč
Vyšetření pro rizikové sporty a činnosti 500 Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu (dle časové náročnosti) 300 – 600 Kč
Vyšetření osob bez zdravotního pojištění 1,50 Kč/bod
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč + cena vakcíny
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 150 Kč
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, potravinářský průkaz) 150 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu a bolestného 300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech, práce s dětmi 200 Kč
Potvrzení pro studium SŠ a VŠ, administrativa 200 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 5 Kč za 1 stranu

U ŽÁDNÉHO ZDRAVOTNÍHO VÝKONU PROVEDENÉHO V TÉTO ORDINACI NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS PACIENTA PÍSEMNOU FORMOU

V Plzni dne 1. 5. 2022,
MUDr. Jitka Štěpánková