Praktik Štěpánková s.r.o., MUDr. Jitka Štěpánková

Očkování

Chřipka

V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března, kdy se objevují i chřipkové epidemie. Chřipkou ročně v České republice onemocní 1,5 - 2 miliony lidí a zemře 2 až 3 tisíce lidí. Nejúčinnější prevencí je očkování proti chřipce. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování a přetrvává přibližně 6 měsíců až 1 rok. Rizikové skupiny by proto měly být očkovány proti chřipce každý rok. V období epidemie je potřeba se vyhýbat přelidněným prostorům a nedotýkat se rukou nosu nebo úst.

Očkuje se jednou dávkou vakcíny. Přeočkování je vhodné každoročně, protože virus chřipky se objevuje v nových antigenních variantách. Ideální doba pro vakcinaci je od září do listopadu, tedy v období před začátkem chřipkové epidemie.

Cena: Očkování je plně hrazeno pojišťovnami pro osoby nad 65 let věku a vybraným osobám s chronickým onemocněním pod 65 let věku.


Klíšťová encefalitida

Onemocnění je způsobeno viry patřící do komplexu virů klíšťového zánětu mozku. Přenos na člověka se uskutečňuje přisátím klíštěte, ale i požitím mléka z infikovaných zvířat, zejména kozího. V některých případech onemocnění probíhá lehkou formou nebo zcela bez příznaku, jindy může probíhat těžce. Onemocnění zanechává trvalou imunitu.

Jednoznačná cílená léčba tohoto onemocnění neexistuje. Jediná účinná prevence je očkování. Základní očkovací schéma je stejné pro všechny osoby od 16 let věku a skládá se ze tří dávek vakcíny proti klíšťovému zánětu mozku. První dávka se podává ve zvoleném termínu a druhá dávka se aplikuje o 1 až 3 měsíce později. Pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi rychle, může být druhá dávka podána za dva týdny po první dávce. První a druhá dávka by měla být podána nejlépe během zimních měsíců. Třetí dávka se podává za 5 až 12 měsíců po druhé vakcinaci. Doporučené přeočkování pro osob do 60 let věku je po 5 letech, nad 60 let věku po 3 letech.

Cena: Cena jedné dávky běžné vakcíny se pohybuje kolem 800 Kč. Zdravotní pojišťovny poskytují na očkování příspěvek.


Tetanus

Tetanus je závažné onemocnění. K nákaze dochází průnikem infekce otevřenými ranami. Prognóza onemocnění je nepříznivá. I přesto, že se provádí pravidelné očkování, nepodařilo se toto onemocnění zcela vymýtit. Základní očkování se provádí třemi dávkami u osob, které nebyly očkovány proti tetanu nebo byly očkovány před více než 20 lety. Doporučený interval mezi první a druhou dávkou je 6-10 týdnů, mezi druhou a třetí dávkou 6-10 měsíců. Přeočkování se provádí jednou dávkou vždy po 15 letech od posledního očkování. Pokud zmeškáte doporučenou dobu pro přeočkování, je nutné očkovat opět třemi dávkami. Očkuje se do svalu ramene (u pacientů s prodlouženou krevní srážlivostí je nutná varianta do podkoží).

Cena: Očkování je plně hrazeno pojišťovnou.


Pneumokoková onemocnění

Očkovací látka Prevenar 13 je indikována pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění způsobených Streptococcus penumoniae (pneumonie, meningitida, sepse) u dospělých ve věku 50 let a starších. Potřeba revakcinace následnou dávkou nebyla stanovena.

Cena: Orientační cena vakcíny 1520 Kč. U osob nad 65 let hrazena zdravotní pojišťovnou.