Praktik Štěpánková s.r.o., MUDr. Jitka Štěpánková

O nás

Lékař: MUDr. Jitka Štěpánková


  • Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jsem pracovala na Klinice pracovního lékařství ve FN Plzeň, poté na II. interní klinice FN Plzeň.
  • Mám atestaci z všeobecného praktického lékařství.
  • Od roku 2019 provozuji ambulanci praktického lékaře pro dospělé v Plzni.
  • Jsem vdaná, mám dvě děti.
 


Sestra: Petra Rabová


  • Jsem registrovaná všeobecná zdravotní sestra, mám dlouholeté pracovní zkušenosti na lůžkových odděleních ve FN Plzeň.
  • Neurologická klinika FN Plzeň
  • II. interní klinika FN Plzeň
  • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň
  • Jsem vdaná, mám dvě děti.